Hành lý xách tay hãng Vietjet được mang 7kg, kích thước tối đa 56cm x 36cm x 23cm.